Kako radi solarni kolektor?

Uvijek kada ima sunca, ventilator, koji je ugrađen u kolektor, uvlači svježi zrak kroz male rupice koje se nalaze na perforiranoj strani solarnog kolektora.
Zrak cirkulira u unutrašnjosti kolektora, gdje se zagrijava na temperaturu od 15-40oC (u zavisnosti od snage kolektora) i tako zagrijani upuhuje u prostor objekta.
Unutarnji vlažan i ustajali zrak na taj način izlazi iz prostora i ostaje svježi.
Ventilator se napaja električnom energijom koju proizvode fotonaponske (FN) ćelije, tako da nema priključka na elektirčnu mrežu i nema troškova potrošnje struje.
U ljetnom periodu, solarni kolektor se isključi (termostat) te na taj način nema mogućnosti zagrijavanja unutrašnjosti objekta.

Letak s detaljnijim informacijama o SolarVenti panelima možete preuzeti ovdje: Letak SolarVenti paneli